Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

PRIVACYVERKLARING

Doordat u gebruik maakt van de diensten van T.I.S. & O en/of u zelf uw gegevens aan T.I.S. & O  verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website, kan T.I.S. & O NV , Skaldenstraat 121 (D1), 9042 GENT, BE 0471.352.890 persoonsgegevens over u verwerken.

T.I.S & O kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw functie
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw wachtwoord
- Uw IP-adres

WAAROM T.I.S. & O GEGEVENS NODIG HEEFT
T.I.S. & O verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of elektronisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
T.I.S. & O verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan T.I.S. & O uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een onderling gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR T.I.S. & O GEGEVENS BEWAART
T.I.S. & O bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen - waarvoor uw gegevens worden verzameld - te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data worden opgeslagen op onze lokale servers, een webapplicatie van Starring Jane en in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
T.I.S. & O verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien nodig voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor de goede uitvoering van onze dienstverlening en uitvoering van bestellingen en leveringen, worden uw persoonsgegevens enkel in de mate dit noodzakelijk is, meegedeeld aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van T.I.S. & O worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Algemene bezoekgegevens zijn ondermeer het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
T.I.S. & O gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website hosten we in samenwerking met Starring Jane.
T.I.S. & O heeft Google geen toestemming gegeven om via T.I.S. & O verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@tiso.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. T.I.S. & O zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES
De website van T.I.S. & O maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Cookies worden over het algemeen gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te bieden aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies zullen uw surfervaring in de regel verbeteren. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op onze site. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. We raden u aan de Help-sectie van uw browser te raadplegen.

BEVEILIGEN
T.I.S. & O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van T.I.S & O worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door T.I.S. & O verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met T.I.S. & O via support@tiso.be.

T.I.S. & O NV
Skaldenstraat 121 (D1)
9042 GENT (DESTELDONK)
BELGIË

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Laden
Laden